Reference

Rekonstrukce a výstavby vodojemů

Placeholder image

Frýdlantská vodárenská společnost a.s.

Rekonstrukce úpravny vody Frýdlant – Vyplastování vodojemu dolního pásma

Instalace systému HYDROCLICK v komoře historického klenbového vodojemu.

Realizovaný objem cca 350m2


Rok realizace: 2013

Placeholder image

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sanace komor VDJ Laurová, Praha 5

Instalace systému HYDROCLICK v obou komorách vodojemu.

Realizovaný objem cca 4 200m2


Rok realizace: 2016

Placeholder image

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.

VDJ Drnholec – oprava havárie levé a pravé kanalizace

Instalace systému HYDROCLICK ve dvou komorách gravitačního vodojemu, včetně napojení na stávající technologické rozvody.

Realizovaný objem cca přes 500m2


Rok realizace: 2019-2020

Placeholder image

Společnost ÚV Želivka

Dodávka a montáž vyplastování povrchu obtokového kanálu

Instalace systému UltraGRIP do železobetonových monolitických konstrukcí v rekonstruovaných prostorách vodního díla Želivka.

Realizovaný objem cca přes 260m2


Rok realizace: 2019

Placeholder image

Společnost ÚV Želivka

Modernizace ůpravny vody Želivka, 2. stavba(GAU)

Výroba, instalace a následné svaření a zprovoznění nátokových kanálů, včetně tvarování potrubí DN 1400 ze systému Ultra Grip

Realizovaný objem cca 360m2


Rok realizace: 2019

Placeholder image

Severočeské vodárny a kanalizace a.s.

Rekonstrukce úpravny vody Holedeč

Instalace systému UltraGRIP při vyplastování filtrů včetně systémových detailů pro napojení a kotvení technologie.


Rok realizace: 2020

Placeholder image

Severočeské vodárny a kanalizace a.s.

Rekonstrukce nádrže, úpravna vody Chřibská

Instalace systému UltraGRIP a HYDROCLICK při vyplastování reakčních nádrží včetně systémových detailů pro napojení a kotvení technologie a napojení na stávající technologické rozvody.


Rok realizace: 2020