AGRUSAFE HYDROCLICK

Systém sanace vodojemů

 • Zabrání prosakování a úniku vody z vodojemu
 • Řeší průnik vody do vodojemu
 • Ověřená životnost desek je minimálně 50 let
 • Není potřeba žádné stavební řízení
 • HYDROCLICK je certifikován na styk s pitnou vodou
 • Spolehlivě vyřešené detaily - prostupy, kotvení
Placeholder image
Placeholder image

Provozovatelé a majitelé vodojemů, nádrží na pitnou i užitkovou vodu musí časem řešit řadu problémů:

 • Praskliny, zdegradované konstrukce, nevyhovující povrchy
 • Rekonstrukce většinou spočívá v poměrně rozsáhlých stavebních úpravách
 • Je nutno provést kompletní odstranění povrchové úpravy nosné konstrukce a vyplnit praskliny
 • Zároveň vyřešit statiku konstrukce tak, aby praskliny nadále nevznikaly
 • Utěsnit veškeré prostupy do vodojemu, což při rozdílnosti materiálů není jednoduchý úkol
 • Na závěr zajistit povrchovou úpravu materiálem certifikovaným pro styk s pitnou vodou

Vše je pracné, složité a životnost takovýchto sanací je málokdy větší než 10 let.

Placeholder image
Placeholder image

Naše společnost UNO PRAHA vám nabízí nepoměrně jednodušší, spolehlivější a výrazně trvanlivější řešení sanace vašeho vodojemu:

 • Sanace vodojemu polyetylenovými deskami systému HYDROCLICK
 • Montáž probíhá bez mokrého procesu, kdy se v první fázi na nosnou konstrukci vodojemu připevní rastr tvořený plastovými profily z elektricky vodivého polyetylenu
 • Následně se do profilů „naklikají“ desky HYDROCLICK, které se extruzním svarem spojí a vytvoří jednolitý hladký neporézní povrch vodojemu
 • Pokud je konstrukce vodojemu staticky stabilní a případné trhliny se nezvětšují, není třeba jakýchkoliv stavebních úprav

Placeholder image

Komponenty

Placeholder image

Řešení detailů

Placeholder image

Řešení detailů